Rapport klar!

Nu finns förbundets senaste rapport klar som har kartlagt uppdrag och förutsättningar för arbetsterapeutiska insatser i kommunal och regional primärvård.

Våra slutsatser utifrån resultatet är att arbetsterapeuters kompetens är en avgörande pusselbit i den Nära vården. Men för att det ska skapas rimliga förutsättningar att bedriva arbetsterapi inom primärvårdsuppdraget, oavsett huvudman, krävs långtgående satsningar på en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö och bättre möjligheter till yrkeslivslångt lärande.

Alla arbetsterapeuter behöver omfattas av kompetensutvecklingsplaner som efterlevs och det behöver skapas omfattande förutsättningar för att möjliggöra arbete utifrån bästa tillgängliga vetenskaplig kunskap genom exempelvis tillgång till vetenskapliga databaser, vetenskaplig fördjupningstid och kollegialt stöd.

Du kan läsa och ladda ner rapporten här!