Rätten till meddelarskydd

I ljuset av att två åtalade chefer på ett privatägt vårdbolag dömts för brott mot meddelarskydd enligt Lagen (2017:151) om meddelarskydd i enskilda verksamheter, vill förbundet Sveriges Arbetsterapeuter förtydliga om vad som gäller då våra medlemmar upplever eller bevittnar oegentligheter på arbetsplatsen.

Nu kan förbundets medlemmar ta del av vad som gäller för meddelarfrihet, meddelarskydd och visselblåsarfunktionen.

Läs mer om vad som gäller här!