Premiär för nya Saco lönesök!

Idag har nya Saco lönesök premiär för Sveriges Arbetsterapeuters alla medlemmar! Välkomna till ett uppdaterat och mer lättöverskådligt löneverktyg!

Saco har tillsammans med förbunden utvecklat Saco lönesök, en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den bygger på löneuppgifter från över 370 000 akademiker. Löneuppgifterna kommer från förbundens löneenkäter och från den partsgemensamma lönestatistiken som bygger på uppgifter som samlats in via arbetsgivare. Med tillgång till Saco lönesök kan du som arbetsterapeut orientera dig om ditt löneläge. Du kan göra lönejämförelser för att se hur löneutvecklingen ser ut, både för din egen utbildning, ditt eget yrke och/eller för andra yrkesgrupper.

I Saco lönesök kan du hitta medellöner och uppgifter om lönespridning för olika åldersgrupper, examensår, utbildningar, yrken och arbetsmarknadssektorer. Statistiken presenteras sedan i form av tabeller och olika typer av diagram.

Saco lönesök är också ett karriärstöd, för dig som vill pröva nya områden. Tack vare samarbetet mellan de olika Saco-förbunden kan var och en få en unik överblick över löneläget på olika delar av akademikernas arbetsmarknad.

Här loggar du som är medlem in till nya Saco lönesök!