Positiva trenden fortsätter för förbundet!

Den positiva trenden för Sveriges Arbetsterapeuter fortsätter. Medlemsantalet är stabilt och ökar. Nästan alla arbetsterapeutstudenter är med i förbundet. Dessutom tycker medlemmarna att förbundet gör rätt saker!

För ett år sedan kunde vi berätta att förbundet hade den bästa medlemssiffran på fem år.

- Nu kan vi konstatera att medlemsantalet är stabilt och fortsätter öka, förklarar förbundsdirektör Malin Nordstrand. Förklaringen bakom det tror jag är att arbetsterapeuter ser värdet av det arbete som förbundet gör, såväl för den individuella medlemmen som för arbetsterapeuter som yrkeskår.

Populärt att vara med

Andelen studentmedlemmar 2022 är den högsta som uppmätts någonsin. Hela 89 procent av alla blivande arbetsterapeuter är medlemmar i förbundet.

Prisvärdheten ökar

I slutet av förra året genomförde Novus en medlemsundersökning åt förbundet.

Malin Nordstrand

- Det är med stor glädje vi kan konstatera att vi, trots det fantastiska resultat vi hade vid mätningen för två år sedan, har höjt vårt nöjdhetsindex med ytterligare en enhet, från 91 till 92 på en skala av 100, förklarar Malin Nordstrand.

En stor bidragande orsak till detta är att medlemmarna tycker att prisvärdheten har ökat. Även andelen medlemmar som tycker att förbundets anseende är gott har ökat kraftigt – till 72 procent (2015 var motsvarande siffra 48 procent).

Vad händer nu?

- Nu fördjupar vi oss i resultatet och tittar på hur vi kan erbjuda ännu bättre verksamhet för våra medlemmar, säger Malin Nordstrand.