Ovaccinerad och uppsagd – hur funkar a-kassan?

I takt med att fler arbetsgivare kräver att deras anställda är vaccinerade, ökar också frågorna till a-kassan om man kan få a-kassa när man blir uppsagd, eller säger upp sig, för att man inte vaccinerat sig mot covid-19.

Enligt Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa, har man i många fall rätt till ersättning om arbetsgivaren väljer att säga upp. Men att vaccinera sig är inte ett giltigt skäl att själv säga upp sig och då kan man få a-kassa först efter en avstängningsperiod.

Kan man få a-kassa om man blir uppsagd för att man inte vaccinerat sig?

Det korta svaret är ja. Om man har arbetsuppgifter som kräver att man är vaccinerad mot covid-19 och man inte vill vaccinera sig så kan arbetsgivaren välja att omplacera medarbetaren. Skulle medarbetaren då tacka nej till erbjudandet kan arbetsgivaren säga upp personen på grund av arbetsbrist. Då har personen rätt till arbetslöshetsersättning efter att uppsägningstiden löpt ut.

Skulle medarbetaren tacka nej till omplaceringen och arbetsgivaren istället väljer att säga upp medarbetaren på grund av personliga skäl måste a-kassan pröva om medarbetaren vållat uppsägningen. Eftersom att avstå vaccination inte är ett så kallat otillbörligt uppförande har personen rätt till arbetslöshetsersättning efter uppsägningstiden.

Läs mer om detta och vad som händer om man säger upp sig för att man inte vill vaccinera sig på Akademikernas a-kassas webbsida.