Ojämlika villkor för hjälpmedelsförsörjning – Sveriges Arbetsterapeuter efterlyser nationell styrning

Avgifterna på hjälpmedel varierar beroende på var i landet personer bor, visar Socialstyrelsens kartläggning och rapport Uppdrag statistik på hjälpmedelsområdet. ”Som väntat är det stor ojämlikhet över landet, men bra att det äntligen finns svart på vitt,” konstaterar Sveriges Arbetsterapeuters förbundsordförande Ida Kåhlin.

Sveriges Arbetsterapeuter välkomnar statistiken från landets hjälpmedelscentraler, syn- och hörcentraler samt ortopedtekniska avdelningar. Socialstyrelsen ska från och med nu årligen redovisa statistik från hjälpmedelsområdet. Siffrorna för år 2020 visar att det spelar roll var i landet man bor.

– Rollatorn, vårt vanligaste hjälpmedel, är gratis för de flesta, men det finns kommuner som tar över 800 kronor för den första rollatorn, säger förbundsordförande Ida Kåhlin.

Socialstyrelsens har haft ett snårigt uppdrag. Ansvarsfördelningen mellan kommun och region skiljer sig åt i landet och typen av hjälpmedelsavgifter varierar mellan exempelvis egenavgift, förskrivningsavgift och abonnemangsavgift. För den enskilde är det svårt att hålla reda på vad som finns var och vad det kostar.

– Det här visar på behovet av en nationell styrning inom hjälpmedelsområdet, säger Ida Kåhlin. Det är hög tid att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för sortiment, kriterier och avgifter för hjälpmedel.

Ta del av slutrapporten och se hur det ser ut i din kommun.