Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn

Saco-S och övriga fackliga parter inom den statliga sektorn (OFR och Seko) har träffat en överenskommelse med Arbetsgivarverket om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet. Överenskommelsen följer i stort sett den som redan är tecknad på det privata området och börjar att gälla från och med den 1 oktober.

Läs överenskommelsen i sin helhet med mer utförlig information (SACO)

Vi återkommer till hösten med mer information om vad trygghetsöverenskommelsen och omställningsavtalet i din sektor innebär för just dig.