Nytt instrument - OBQ11!

Självskattad aktivitetsbalans, Occupational Balance Questionnaire (OBQ11), är ett screeninginstrument med 11 påståenden där personen själv gör en skattning av sin aktivitetsbalans.

Personen besvarar påståendena utifrån en fyrgradig skattningsskala med det alternativ som bäst överensstämmer med hur hen upplever sin nuvarande situation. Manualen innehåller introduktion, utveckling och forskning, tillämpningsprocess, två fallbeskrivningar, påståendens mappning till ICF samt instrumentets olika formulär.

OBQ11 är användbart för vuxna och kan användas som underlag för fortsatt arbetsterapeutisk intervention. Instrumentet har god validitet och reliabilitet.

Läs mer och beställ OBQ11