Nytt år, nya regler i a-kassan

Akademikernas a-kassa informerar om viktiga nyheter angående a-kassan.

Färre karensdagar. Karensen är en slags självrisk som inleder varje period med a-kassa. Tidigare fick man vänta sex dagar på ersättning. Från och med den 3 januari och året ut är det två karensdagar som gäller. En stor förbättring för alla arbetslösa medlemmar. Läs mer om karensdagar här.

Företagare kan fortsätta pausa. Före pandemin kunde en företagare pausa sin verksamhet en gång vart femte år. Den regeln ändrades 2020. Nu är den förlängd ytterligare en gång och gäller även under hela 2022. Medlemmar med eget företag kan alltså pausa sin verksamhet, att man lägger sitt företag vilande, vid flera tillfällen och då få a-kassa. Regeringen har också förlängt möjligheten för företagare att vidta vissa marknadsföringsåtgärder med bibehållen a-kassa. Läs mer om företagare och a-kassa här.

Akademikernas a-kassa