Ny version av stadga

Nu är en ny version av vår stadga publicerad.

Sveriges Arbetsterapeuters stadga, antagen av fullmäktige 2000.
Reviderad av fullmäktige 2004, 2006, 2010, 2012 , 2015, 2018 och nu senast 2021.
Innehåller bilaga: Normalstadga för krets.

Här kan du ladda ner den.