Ny utgåva av Åtgärdsregistrering inom arbetsterapi

För att stödja tillämpningen av KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder) inom arbetsterapi har förbundet låtit göra ett urval av koder som återspeglar åtgärder som arbetsterapeuter vanligen gör, oavsett verksamhetsområde.

Den nya utgåvan är uppdaterad januari 2022.

Här hittar du den.