Nu utlyser vi 2022 års stipendier!

Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefond delar ut stipendier till utvecklingsarbeten eller forskning som bidrar till utvecklingen av arbetsterapi!

Alla arbetsterapeuter med sådan utbildning att de kan antas som medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter är välkomna att söka medel ur fonden.

Läs mer om hur du ansöker!