Nej till ohälsosamma arbetsplatser och ja till ett hållbart arbetsliv!

Missnöjet mot ohållbara arbetsförhållanden bland arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom Malmös kommunala hälso- och sjukvård har lyfts i lokala medier och många har valt att säga upp sig och det rapporteras en stor risk att personer inte får de förebyggande och rehabiliterande insatser de behöver. Därför bjöd idag Sveriges Arbetsterapeuter in medlemmarna i Malmö till lunchmöte för att lyssna och se hur man kan stötta.

- Vi driver nolltolerans mot ohälsosamma arbetsförhållanden och strävar mot målet att våra medlemmar ska få en tryggare, lönsammare och ännu mer utvecklande vardag på jobbet, säger Sveriges Arbetsterapeuters förhandlingschef Maria Yngvesson.

Situationen i Malmö är bara ett exempel på något som pågår på många håll runt om i vårt land. Det är hög tid att beslutfattare på alla nivåer tar sitt ansvar nu. Den kommunala hälso- och sjukvården behöver kompetensförsörjas utifrån de behov som finns i befolkningen.

Läs mer om vårt uppdrag och vår vision!