Nära vård-frukost 20 september – Social aktivitet på recept

Den 20 september klockan 07.30 kör vi igång vår digitala seminarieserie Nära vård igen och du som är medlem är inbjuden!

Ät frukost med oss samtidigt som du inspireras av professor Ingeborg Nilsson och hennes forskning om hur Social Aktivitet på Recept kan minska ensamhet hos seniorer. Tillsammans med kollegor från Husläkarna som infört modellen rent praktiskt, berättar hon om resultat, utmaningar och framgångsfaktorer i Nära Vård-forskning.

Här anmäler du dig!