Luncha med facket: 7 oktober – Hur påverkas a-kassan av de nya reglerna i LAS?

1 oktober 2022 börjar ett antal förändringar i LAS att tillämpas. Det handlar bland annat om reglerna vid uppsägning och turordning, att heltid blir huvudregel, att allmän visstidsanställning blir särskild visstidsanställning. Men det handlar också om regler som har direkt koppling till arbetslöshetsförsäkringen.

Den 7 oktober klockan 12.00-12.45 kommer en representant från Akademikernas A-kassa att informera digitalt via Teams om hur förändringarna kan påverka rätten till a-kassa för den som blir arbetslös. De situationer som kommer att tas upp är:
- anställningen avslutas med en överenskommelse
- det pågår en tvist om anställningens upphörande
- arbetstagaren avskedas från sin anställning.

Mötet riktar sig i första hand till förtroendevalda.

Anmäl dig till mötet senast den 6 oktober klockan 12.00!