Lönestatistik för dig

Resultatet av förra årets löneenkät är, som vi tidigare berättat, klart. Den färdiga lönestatistiken hittar du på Saco Lönesök. Vi riktar ett stort tack till alla som har svarat på enkäten!

I november förra året skickade Sveriges Arbetsterapeuter en löneenkät till alla yrkesverksamma medlemmar. Det gör vi i slutet av varje år för att det finns många tillfällen när det är nödvändigt att ha tillgång till lönestatistik, till exempel om du är nyutexaminerad och vill veta lönelägen inför en anställningsintervju eller om du ska söka nytt jobb och vill veta vad du ska begära i lön.

Svaren samlas in och redovisas i Sacos gemensamma statistik för löner, Saco Lönesök. Här kan du som är medlem i Sveriges Arbetsterapeuter jämföra din lön med andra arbetsterapeuters och se om du har en marknadsmässig lön.

Förbundets medlemmar som har årliga lönesamtal har generellt en bättre löneutveckling än de som inte har det. Är du väl förberedd ökar chansen att du får en lön som grundas på ditt ansvar, din kompetens och prestation.

I nummer två av Arbetsterapeuten (utgivning 7 april) finns mer läsning om löneenkäten.

Här hittar du Saco Lönesök!