Lina om Tree Theme Method (TTM): ”Jag tyckte väldigt mycket om kursen eftersom den är så konkret och praktiskt inriktad”

Lina och Monika arbetar som arbetsterapeuter inom psykiatrin. När det är svårt att sätta mål och åtgärder tillsammans med patienten är TTM en bra metod för att komma vidare.

TTM är en personcentrerad metod som gör att personen själv kan känna att den kommer vidare. Metoden ger större insikt och nya strategier.

I kartläggningen används olika redskap så som strukturerade frågor om dagen eller instrument som Min mening. När vi går igenom dagen med patienten pratar vi om vad som funkar och vad som inte funkar, säger Lina.

Monika och Lina

Monika Svensson och Lina Karlsson.

TTM har väldigt tydliga tidsramar och en tydlig process. Det ger en trygghet, personen vet vad som ska hända varje gång. Det är bra med en icke verbal livsberättelse innan den verbala.

—När vi ska prata om barndomsträdet så är det bara det vi pratar om. Vi avgränsar men allting får rum i processen, säger Lina.

Monika fortsätter:
Det blir lättare att samtala. Det upplevs inte lika hotfullt att prata om bilden. Patienten kan välja att prata om trädet eller sig själv. Man kan vila ögonen på bilden. Det här arbetssättet kan skapa en djupare relation mellan patient och arbetsterapeut. Det blir lättare för patienten att komma ihåg och göra förändringar i vardagen när man minns bilden.

”Det är skillnad när personen själv ser ett mål. Då kan man jobba vidare med det. När det är svårare att veta vad patienten vill då är det bra att jobba med TTM”.

Lina Karlsson

Vilka fördelar finns med metoden?

Fördelen är att skapandet kommer i fokus. Samtalet är med men skapandet är ingångsporten. När de först får måla får de tid att reflektera innan samtalet. Detta ger ett friare samtal efteråt och gör det lättare för patienten att få nya tankar.

Finns det någon nackdel och när passar TTM inte?

Det beror helt på hur tydligt det är för patienten vad den vill jobba med. TTM är en annorlunda metod och förutfattade meningar kan göra att det är svårt att föreslå TTM till alla men det är mer ett motstånd i mig själv, säger Lina. TTM är en process som man måste vara beredd att ge sig in i men det är inte en nackdel.

Vad tyckte du om kursen i TTM?

Lina gick den digitala kursen, 2021:
Det funkade jättebra att gå kursen digitalt. Jag tyckte väldigt mycket om kursen eftersom den är så konkret och praktiskt inriktad. Samtidigt varvas den med teorin. Gillar att den pågår under en längre period. Det funkade jättesmidigt att måla digitalt! Jag tyckte jättemycket om kursen.

Tips till kollegor som inte känner till metoden eller som funderar på att gå kursen

Var nyfiken på metoden och hur den kan ge något annat och bidra till verksamheten. Var nyfiken på att testa ett annat sätt. Jag har använt TTM när personen behöver se hur aktivitet över tid påverkat livet, när personen behöver hjälp att få nya vinklingar och perspektiv för att stärka självförtroendet och kunna blicka framåt, berättar Lina.

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du alltid bara halva priset på Akademins kurser och publikationer och prioriteras alltid vid kursantagning. Medlemmar betalar endast 9 300 kronor exklusive moms för kursen i TTM att jämföra med 18 600 kronor exklusive moms för icke medlemmar.

Bli medlem nu!

Vill du också gå kurs i TTM?