Konflikten över

Konflikten på Svenska kyrkans avtalsområde är nu över.

Parterna är överens om ett utkast till nytt – med arbetsmarknaden i övrigt likvärdigt – omställningsavtal samt nytt löne- och villkorsavtal tecknas för perioden 1 april 2022 till och med 31 mars 2023.

För vidare frågor, kontakta förhandlingschef Maria Yngvesson.