Konflikt Svenska kyrkan

Med anledning av konflikten inom Svenska kyrkans avtalsområde, ber vi dig som är medlem i Sveriges Arbetsterapeuter och arbetar inom Svenska kyrkan att snarast kontakta förbundets förhandlingschef Maria Yngvesson. Detta för att säkerställa att vi har rätt uppgifter om dig, ifall du inte uppdaterat dina uppgifter på Min sida.

Med anledning av detta ber vi dig också att omgående uppdatera din information så att den är aktuell på Min sida.

Här kontaktar du Maria Yngvesson.