Hur förebygger och hanterar vi mobbning och kränkande särbehandling?

Saco firar Skyddsombudens dag för att uppmärksamma skyddsombuden och synliggöra deras viktiga uppdrag. Välkomna till en spännande morgon ägnad åt temat mobbning och kränkande särbehandling.

Den 26 oktober firar Saco Skyddsombudens dag för att uppmärksamma skyddsombuden och synliggöra deras viktiga uppdrag. Alla har vi glädje av ett duktigt skyddsombud: arbetstagarna, den fackliga organisationen och inte minst arbetsgivarna.

Därför bjuder Saco in alla skyddsombud och andra som är intresserade av arbetsmiljöfrågor till en aktuell föreläsning om kränkande särbehandling. Hur kan man göra för att förebygga och åtgärda kränkande särbehandling och mobbning?

Du kan deltaga på plats i Stockholm eller digitalt.

Här anmäler du dig till seminariet!