Hur behåller vi och vårdar hälso- och sjukvårdens medarbetare?

Ett mycket välbesökt frukostseminarium kickade igång onsdagen den 6 juli i Almedalen.

Där diskuterade vi tillsammans med de andra förbunden inom Saco hälso- och sjukvård med en politikerpanel om hur vi kan attrahera personer att välja hälso- och sjukvården som profession och lösningar för att behålla kompetensen. Vikten av att skapa tillräckliga förutsättningar för gott ledarskap, fortbildning och kompetensutveckling stod högt upp på agendan hos både panel och åhörare.

Panelen modererades av Ann Nergårdh och bestod av Anna Starbrink (L), Filip Reinhag (S) och Sofia Nilsson (C)

 Tillsammans kan vi göra större skillnad!