Årets arbetsterapeut och arbetsterapeutstudent 2022!

Birgitta Johansson (foto: Pontus Wikholm) och Sandra Klasson (foto: privat).

Årets arbetsterapeut 2022 är Birgitta Johansson, Danderyds sjukhus, och Årets arbetsterapeutstudent 2022 är Sandra Klasson, Hälsohögskolan Jönköping. Stort grattis!

Förbundets frukostseminarium i dag på Arbetsterapins dag avslutades med att förbundsordförande Ida Kåhlin tillkännagav vinnarna av Årets arbetsterapeut och arbetsterapeutstudent 2022.

Birgitta Johansson, Årets arbetsterapeut

Utmärkelsen tilldelas arbetsterapeuten Birgitta Johansson, Danderyds sjukhus för hennes drivande arbete med mottagningen ”CogTech”, där ny virtuell teknik används för träning av kognitiva funktioner, strategier och motorik efter hjärnskada.

Sandra Klasson, Årets arbetsterapeutstudent

Utmärkelsen tilldelas Sandra Klasson, Hälsohögskolan Jönköping för hennes arbete kring fungerande vardagliga aktiviteter för personer med sköldkörtelsjukdomen hypotyreos, en ny arena för arbetsterapeuter.

Vinnarna belönas med diplom, blommor samt en vinstsumma på 10 000 respektive 5 000 kronor.

Hedersomnämnanden

Juryn ger även ett hedersomnämnande till Linda Lindquist och Anna-Maria Petersson som under ett 20-tal år utvecklat företaget Rehab Resurs i Uppland AB. I utvecklingen av företaget har de varit föredömen som arbetsterapeuter och chefer och starkt bidragit med att främja insatser för arbetsterapeuter och arbetsterapi i Uppsala län. Företaget arbetar med olika insatser inom kommunal omsorg och hälso- och sjukvård.

Juryn för utmärkelsen

  • Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter, VU, ordförande i juryn
  • Kristina Hultman, förste vice ordförande
  • Annika Lexén, andre vice ordförande
  • Katja Alexandersson, chefredaktör Tidskriften Arbetsterapeuten
  • Reina Klemets, ordförande för Sveriges Arbetsterapeutstudenter
  • Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro - Neuroförbundet
  • Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

Ta del av förbundets frukostwebbinarium i efterhand här.