Gilla Jobbet digitalt 2022

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Eventet vänder sig främst till skydds/arbetsmiljöombud och chefer.

I år arrangeras Gilla jobbet både fysiskt och digitalt. 9 november livesänds arrangemanget från Växjö.

Här kan du läsa mer och även anmäla dig till Gilla jobbet 9 november!