Forskningen visar på stora brister i arbetsmiljön för hbtq-personer

Mikroaggressioner, diskriminering, trakasserier och sämre karriärmöjligheter är något av det som hbtq-personer utsätts för på sina arbetsplatser. I ett regeringsuppdrag har Myndigheten för arbetsmiljökunskap sammanställt kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. I uppdraget ingick speciellt att titta på transpersoners arbetsmiljö.