Förbundet välkomnar preventiva satsningar i regeringens budget

Socialminister Jakob Forssmed (KD) och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) presenterade den 1 november den nya regeringens budgetsatsningar för en bättre hälso- och sjukvård och ökad folkhälsa. Flera av punkterna välkomnas av Sveriges Arbetsterapeuter.

– Mycket glädjande med riktade satsningar som markerar den tyngdpunktsförskjutning som behövs mot mer förebyggande insatser gällande både äldre och unga! konstaterar Sveriges Arbetsterapeuters förbundsordförande Ida Kåhlin.

Bland de preventiva satsningar som nämns är insatser mot ofrivillig ensamhet och fysisk aktivitet på recept. En nationell strategi mot ofrivillig ensamhet ska tas fram. För barn och unga ska ett så kallat fritidskort införas för att motverka inaktivitet och stillasittande. Stödet ska vara större till barn från socioekonomiskt utsatta hushåll.

I samband med satsningen på att öka antalet vårdplatser, nämns också satsningar på kompetensförsörjning och bättre arbetsmiljö.

– Det är två viktiga frågor som förbundet driver sedan länge, säger Ida Kåhlin. Det är viktiga faktorer för hela hälso- och sjukvården och omsorgen, inte bara kopplat till antalet vårdplatser. Vi utgår från att de satsningar som nu görs inte får negativa konsekvenser för andra viktiga delar i hälso- och sjukvården och omsorgen. Det är viktigt att se till helheten.

Pressmeddelandet
Presskonferensen