Fackföreningsrörelsen fördömer invasionen av Ukraina

LO, TCO och Saco, den svenska fackföreningsrörelsen, fördömer starkt invasionen av Ukraina.

Ryssland startar nu ett krig i strid med FN och världssamfundets rättsliga principer.

Den ryska regeringens ensidiga krav på andra länders säkerhetspolitiska val, bland annat Sveriges, är helt oacceptabla.  

Rysslands agerande innebär att den ryska regeringen inte respekterar Sveriges och övriga länder i Europas självständighet och demokrati.

Vi är också starkt kritiska till den ryska regeringens förtryck och förföljelse av oppositionella personer och grupper däribland fackligt aktiva i Ryssland men också i Ukraina och Belarus. 

Vi håller Ryssland ensamt ansvarigt för den förödelse och det lidande det Ukrainska folket nu kommer att få utstå.

Här kan du läsa hela uttalandet.

Läs även förbundsordförande Ida Kåhlins brev till Olga Mangusheva, ordförande för det ukrainska arbetsterapeutförbundet, där hon uttrycker vår solidaritet och vårt stöd i den svåra situation de befinner sig i.