Extra fullmäktige 29 november

Två av ledamöterna i förbundsstyrelsen har av privata skäl varit tvungna att avsäga sig sina uppdrag. För att fylla vakanserna håller Sveriges Arbetsterapeuter ett extra, digitalt, fullmäktige den 29 november klockan 16.00–18.00.

Fullmäktigeledamöterna är desamma som i november 2021.

Läs mer om vårt extra fullmäktige 29 november!