Ett stort steg för en mer jämlik fortbildning och kompetensutveckling!

Äntligen finns frågor om kontinuerlig kompetensutveckling för arbetsterapeuter med på den politiska agendan! Frågor som handlar om rätten till kompetensutveckling och fortbildning har under lång tid varit frågor som förbundet drivit mycket aktivt. Igår beslutade riksdagen om tillkännagivanden som uppmanar regeringen att se över frågan om rätten till kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling för hälso- och sjukvårds professionerna.

Regeringen föreslås att se över frågan om  införande av ett krav på – och rätt till – en kontinuerlig fortbildning för personal inom hälso- och sjukvården. Med det menas en löpande uppdatering av kunskaper och färdigheter inom områden som personalen redan har utbildning för eller är verksam inom. Det handlar om att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet, men även om ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvård i vårt välfärdssamhälle. Mycket glädjande tycker vi! Länk till beslutet hittar du här.