Regionen fick göra om värdering av arbetsterapeuter efter fackets kritik!

2020 gjorde Region Halland om den tio år gamla arbetsvärderingen för bland annat arbetsterapeuter. "Och det blev helt fel", förklarar Inger Johansson, lokal ombudsman för Sveriges Arbetsterapeuter. "I den nya versionen fick vi och en mängd andra patientnära yrkesgrupper en lägre värdering jämfört med tidigare. Samtidigt fick administrativa yrkesgrupper som handläggare, tekniska arbeten som ingenjörer och personal i ledningsarbete en högre värdering".

Regionen är skyldig att varje år göra en lönekartläggning av alla yrkesgrupper med syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Arbetsvärderingen är ett underlag till lönekartläggningen. Då får de olika yrkesgrupperna olika poäng för olika faktorer.

- Jag reagerade kraftigt på det förändrade mönstret i 2020 års version av arbetsvärderingen, säger Inger Johansson. Vi fick lägre poäng i fyra av tio faktorer. Det gäller verksamhetsansvar, sociala färdigheter och psykiska och fysiska förhållande. Det är verkligen anmärkningsvärt. Vårt yrke har blivit mer krävande genom åren eftersom nya arbetsuppgifter och ansvarsområden har tillkommit. Vi jobbar patientnära med personer som är i kris och är i behov av individuellt utformad rehabilitering. Dessutom är hot och våld mer vanligt förekommande i arbetet i dag.

Den främsta kritiken från Inger Johansson handlade om skillnaden mellan patientnära och administrativa yrken. Inte exakt vilken poängsumma respektive yrken får utan att patientnära yrken sänkts över tid medan det ser tvärtom ut för administrativa och mansdominerade yrken.

Gav resultat!
Kritiken ledde till förändring. I den reviderade versionen för 2022 har arbetsterapeuter fått högre poäng i en av de fyra faktorerna som sänkts sedan 2010. Även modellen för hur poängsumman räknas ut har förändrats något. I den nya versionen väger patientansvar tyngre än tidigare. Därför hamnar arbetsterapeuter i en högre grupp 2022 än 2020. Ett antal administrativa yrken får samtidigt en lägre värdering i den senaste versionen.

Men trots det är värderingen för flera patientnära yrken fortfarande lägre än den var 2010.

– Det känns jättebra att arbetsgivaren lyssnade och tog till sig av kritiken och sedan beslutade om en förändring. Men kampen fortsätter för att Region Halland värderar oss och våra rehabiliteringsinsatser högre i framtiden, avslutar Inger Johansson.

Gör skillnad!
- Det här är jättebra, säger Sveriges Arbetsterapeuters förhandlingschef Maria Yngvesson. Fantastiskt fint lokalt fackligt arbete som visar att Sveriges Arbetsterapeuter behövs och att vi gör skillnad för våra medlemmar!