Den 16 maj är det dags för årets Hjälpmedelsriksdag

Ta del av det spännande programmet om vikten av en väl fungerande hjälpmedelsförsörjning. Det är kostnadsfritt när du deltar digitalt.

Hjälpmedel främjar hälsa och skapar förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det här vet vi arbetsterapeuter. Hjälpmedel främjar aktivitet och hälsa och skapar delaktighet. Idag vet vi att det råder stora regionala skillnader vilket skapar ojämlikhet.

Vad behövs egentligen för att vi ska kunna nå en jämlik och hållbar hjälpmedelsförsörjning? Detta är angeläget för Sveriges Arbetsterapeuter och därför är vi med som samverkanspart i årets Hjälpmedelsriksdag.

Mer om Hjälpmedelsriksdagen