Anmälan till Gilla Jobbet 26 april har öppnat

Nu anmälan till Gilla Jobbet 26 april öppnat – en kostnadsfri heldagskonferens om arbetsmiljö. Tema för årets konferens är samverkan och samarbete för bättre arbetsmiljö.

Det går att delta på plats i Stockholm eller digitalt.

Här anmäler du dig.

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser.