Bra att veta om studieledighet!

Enligt studieledighetslagen har du rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

  1. Ansök om studieledighet i tid!
  2. Medlemsavgiften sänks.
  3. Förmånerna behålls!

För att få rätt avgift är det viktigt att du kontaktar medlemsservice på telefon 08 507 488 00, gärna i god tid innan du ska vara ledig.

Läs mer om studieledighet här!