Nyheter 2022

Januari 2022

Nu finns en uppdaterad skrift om förskrivning av hjälpmedel hos Socialstyrelsen

2022-01-26

Uppdateringen rör främst den förändring som skett avseende regleringen av medicintekniska produkter som började gälla 26 maj 2021 då en ny EU-förordning (MDR) kom att gälla i Sverige.

Läs mer

Ny version av stadga

2022-01-25

Nu är en ny version av vår stadga publicerad.

Läs mer

Grattis till våra stipendiater 2021

2022-01-19

Det blev Maria Haage, Maria Stenvall och Elsa Hinnersjö som fick ta emot 2021 års stipendier från Sveriges Arbetsterapeuter. Stort grattis till dem!

Läs mer

Nu går vi in i AB 20

2022-01-17

Som en följd av avtalsförhandlingarna mellan AkademikerAlliansen och SKR/Sobona om ändringar i AB (allmänna bestämmelser) inför kommande förändringar i LAS, har överenskommelse nu träffats om att AB 20, ett nytt kollektivavtal för anställda inom kommuner och regioner avseende allmänna villkor, ska gälla för AkademikerAlliansens förbund, det vill säga även för Sveriges Arbetsterapeuter. Här förklarar vi vad det innebär.

Läs mer

Ojämlika villkor för hjälpmedelsförsörjning – Sveriges Arbetsterapeuter efterlyser nationell styrning

2022-01-13

Avgifterna på hjälpmedel varierar beroende på var i landet personer bor, visar Socialstyrelsens kartläggning och rapport Uppdrag statistik på hjälpmedelsområdet. ”Som väntat är det stor ojämlikhet över landet, men bra att det äntligen finns svart på vitt,” konstaterar Sveriges Arbetsterapeuters förbundsordförande Ida Kåhlin.

Läs mer

Nytt år, nya regler i a-kassan

2022-01-12

Akademikernas a-kassa informerar om viktiga nyheter angående a-kassan.

Läs mer

Luncha med facket 4 februari

2022-01-12

Välkommen att luncha med oss på facket. 4 februari klockan 12.00 - 12.45 är temat lokal påverkan i lönebildningsprocessen!

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker!

2022-01-10

Under de närmaste veckorna genomför Novus, på uppdrag av Sveriges Arbetsterapeuter, en undersökning där 2 500 slumpvist utvalda medlemmar får ge sin syn på kvaliteten på medlemskapet.

Läs mer

Vision, strategier och fokusområden 2022-2024

2022-01-04

Vision, strategier och fokusområden 2022-2024 är ett strategidokument som pekar ut vägen för Sveriges Arbetsterapeuter på både kort och lång sikt.

Läs mer

Ny utgåva av Åtgärdsregistrering inom arbetsterapi

2022-01-04

För att stödja tillämpningen av KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder) inom arbetsterapi har förbundet låtit göra ett urval av koder som återspeglar åtgärder som arbetsterapeuter vanligen gör, oavsett verksamhetsområde.

Läs mer

Luncha med facket 21 januari - tema lön

2022-01-03

Välkommen att luncha med oss på facket. 21 januari klockan 12.00 - 12.45 är temat lön!

Läs mer