Ytterligare ett steg framåt för MAR i alla kommuner

Sveriges Arbetsterapeuters ordförande Ida Kåhlin och Fysioterapeuternas ordförande Cecilia Winberg
Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter och Cecilia Winberg, förbundsordförande Fysioterapeuterna. Foto: Anders Warne och Emil Malmborg.

Socialutskottet har beslutat om ett tillkännagivande om MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering.

– Det är väldigt glädjande att socialutskottet tagit detta steg och visar att det finns en majoritet för att det ska finnas en medicinskt ansvarig för rehabilitering i varje kommun, säger Ida Kåhlin och Cecilia Winberg, förbundsordförande i Sveriges Arbetsterapeuter respektive Fysioterapeuterna.

I beslutet konstaterar socialutskottet att fysioterapeuter och arbetsterapeuter är viktiga aktörer när det gäller rehabilitering inom kommunens hälso- och sjukvård. Utskottet anser att regeringen bör se över förutsättningar och möjligheter för att funktionen medicinskt ansvarig för rehabilitering ska kunna finnas i varje kommun. Beslutet innebär att riksdagen uppmanas att ställa sig bakom det utskottet anför och tillkännage det för regeringen.

– Våra förbund har länge drivit denna fråga då en medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, är en central funktion för att skapa både kvalitet och patientsäkerhet i kommunernas rehabiliteringsinsatser. Med den växande rehabiliteringsskuld som följer i kölvattnet av covid-19 är detta mer angeläget än någonsin och en förutsättning för att säkerställa att alla får den rehabilitering de behöver och har rätt till, säger Ida Kåhlin och Cecilia Winberg.

Frågan om MAR i varje kommun ingår i regeringens pågående utredning ”En äldreomsorgslag dir. 2020:142” som ska redovisas den 30 juni 2022.

– Med detta beslut är vi nu hoppfulla om att ett lagförslag om medicinskt ansvarig för rehabilitering i varje kommun kommer lämnas så snart som möjligt, avslutar Ida Kåhlin och Cecilia Winberg.