”Wow-känslan finns kvar en månad senare!”

Jessica Roslund
Jessica Roslund har jobbat mycket med MOHO och har en stor förkunskap. Ändå tycker hon att MOHO-kursen tillförde något nytt.

Jessica Roslund, specialistarbetsterapeut vid Funktionsstödsförvaltningen Rehab Malmö Stad, har gått Akademins onlinekurs ”MOHO-begrepp inför tillämpning av bedömningsinstrument med MOHO som teoretisk grund” och tycker att kursen passar perfekt för arbetsterapeuter som behöver uppdatera sina kunskaper.

– Det var oerhört inspirerande att gå kursen! Det har skett en enorm utveckling av MOHO i den senaste uppdateringen och jag tror att det är bra för alla arbetsterapeuter som använder MOHO-instrument i sin verksamhet att gå kursen och uppdatera sin kunskap för att hålla sig ajour, inte minst om man handleder studenter och kolleger. Kunskap kan snabbt bli gammal och det är viktigt att vi har samsyn, säger Jessica.

Jessica Roslund har jobbat mycket med MOHO och har en stor förkunskap. Ändå tycker hon att kursen tillförde något nytt.

– Kursen lyfter på ett bra sätt fram ”den tysta kunskapen” om MOHO som jag upplever att jag och många med mig har, men som liksom inte riktigt funnits på pränt innan. Jag fick en wow-känsla och kände: ja, det är ju precis detta! Och jag känner likadant nu en månad senare.

De instrument som Jessica främst använder är COPM och MOHO-instrumenten Remotivationsprocessen, GAP, Intressechecklistan, Min Mening och AMPS och hon tycker att kursen gav en tydligare koppling mellan dessa och MOHO:s teoretiska referensram, samt till de arbetsterapeutiska interventioner som hon genomför.

– Kursen gör det lättare att binda ihop hela arbetsterapiprocessen – den teoretiska referensramen, instrumenten och intervention. Det är positivt eftersom det finns större krav i dag att vi kan dokumentera hela processen i journalerna, att vi kan sätta ord på det vi gör.

Jessica tycker att kursen har ett pedagogiskt och tillgängligt upplägg och tror att det skulle funka bra att gå den tillsammans i en arbetsgrupp, och att den kan väcka nyfikenhet och driv att gemensamt vidareutveckla arbetet med MOHO i verksamheterna.

Alla som går kursen har tillgång till materialet två månader efteråt.

– Jag tyckte att det var jättebra att först gå kursen och sen ha möjligheten att gå tillbaka och lyssna igen på vissa delar efter att jag hade arbetat kliniskt ett tag. Det är ju verkligen en stor fördel med onlinekurser generellt, att man kan spola tillbaka och titta flera gånger, avslutar Jessica.

Läs mer om MOHO-kursen och anmäl dig.