Vill du vässa dina kunskaper inom vardagsteknik?

Vardagsteknik

Då borde du titta närmare på bedömningsinstrumenten META och ETUQ, där Akademin erbjuder både kurs och tillhörande manual, det nylanserade dialogstödet "Rådgivning och förskrivning av teknik" och gratiskursen "Underlätta vardagen med teknikstöd". Alla kurserna kan du gå redan i höst!

Digitaliseringen av samhället och vardagsteknikens roll i människors vardags- och arbetsliv ökar hela tiden. För förbundet är det viktigt att jobba för att arbetsterapeuter får tillgång till den fortbildning de behöver för att upprätthålla och utveckla sin digitala kompetens och därmed bidra till att motverka digitalt utanförskap och främja digital delaktighet.

Inom området vardagsteknik erbjuder Akademin följande:

 • Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META)
  Ett bedömningsinstrument som syftar till att identifiera färdigheter och brister i att använda vardagsteknik, såväl i hemmet som ute i samhället. Bedömningen sker genom observation och intervju. Nästa kurs går den 16–17 november i Stockholm. Sista anmälningsdag är den 25 oktober. Du kan köpa och använda manualen separat men den ingår som kurslitteratur när du går kursen. 
  – Läs mer och anmäl dig till kursen
  – Läs mer och köp manualen
  – Läs också intervjun med Johanna Ralfsson, arbetsterapeut på rehabenheten i Staffanstorp, som gick META-kursen för ett par år sedan. 
 • ETUQ – Frågeformulär om användning av vardagsteknik
  ETUQ används i en strukturerad intervju. Nästa kurs går på distans den 9 december och sista anmälningsdag är den 18 november. Manualen ingår som kurslitteratur. Även du som arbetsterapeutstudent kan gå kursen och vi kan dessutom erbjuda ett extra förmånligt studentpris – du betalar endast 1 320 kronor!
  – Läs mer och anmäl dig till kursen

Du kan välja att använda antingen ETUQ eller META, men en kombination av de båda ger en mer omfattande bild av personens förmåga att använda vardagsteknik. ETUQ kan med fördel användas för att inledningsvis kartlägga vilka tekniker som är relevant för personen och kan också ge ledtrådar/information om relevanta tekniker som medför utmaningar för personen. Detta underbygger sedan efterföljande bedömning med META.

 • Rådgivning och förskrivning av teknik – dialogstöd i mötet med person och närstående
  Riktar sig främst till arbetsterapeuter som är i kontakt med äldre personer och deras närstående och kan användas i verksamheter där frågan om teknikstöd är aktuell, exempelvis på minneskliniker, vårdcentraler/närhälsan eller i hemrehabilitering. 
  – Läs mer och köp dialogstödet

Med dialogstödet känner jag mig trygg i att inte glömma någon viktig del och att vi, arbetsterapeuter, gör på samma sätt.

Kerstin Kåwe, Leg. arbetsterapeut med specialistfunktion , Region Värmland
 • Underlätta vardagen med teknikstöd
  En gratis onlinekurs som syftar till att inspirera och motivera arbetsterapeuter och arbetsterapeutstudenter samt öka kunskapen om hur teknikstöd kan underlätta vardagen för personer med nedsatt funktions- och aktivitetsförmåga. Du kan gå kursen när du vill.
  – Läs mer och gå kursen

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du bara halva priset på Akademins publikationer och kurser och prioriteras alltid vid kursantagning. 

Bli medlem nu!