Vilka regler gäller för semester under en pandemi?

Nu är äntligen sommaren här och semestern står för dörren. Men vilka regler gäller för semester under en pandemi?

Semesterledigheten regleras i semesterlagen. För anställda inom kommun och region finns dessutom regler om semester i kollektivavtalet (Allmänna bestämmelser). Dessa regler gäller även under pandemin. Semesterlagen säger att man har rätt till fyra veckors sammanhållen semester under perioden juni-augusti. Även kollektivavtalet säger att man ska eftersträva att alla får en sammanhållen semester under den här perioden. Arbetsgivaren har en möjlighet att förlägga semestern i maj och september men då behöver arbetsgivaren förhandla det med er. Får ni en sådan framställan ska ni kontakta oss centralt.

Kan arbetsgivaren återta redan beviljad semester?

I undantagsfall kan arbetsgivaren återta redan beviljad semester. Då gäller att det sker på grund av oförutsedda händelser som inte går att planera eller förutse i förväg samt att arbetsgivaren gjort allt för att försöka lösa situationen på annat sätt. Förra året blev detta aktuellt vid några enstaka arbetsplatser på grund av pandemin. Får ni en sådan framställan även i år gäller att arbetsgivaren måste förhandla det med oss och att ni kontaktar oss centralt.

Kan arbetsgivaren avbryta semestern?

Enligt kollektivavtalet för region och kommun får en arbetsgivare endast avbryta en redan påbörjad semester om det finns synnerliga skäl. Det handlar om extraordinära omständigheter där arbetsgivaren måste kunna visa att situationen inte går att lösa på annat sätt. Arbetsgivaren ska ersätta medarbetaren för kostnader för den planerade semestern och har arbetsgivaren återkallat en beviljad semester i onödan kan arbetsgivaren även bli skadeståndsskyldig.

Till sist kan det vara värt att nämna att du inte har någon skyldighet att vara anträffbar för arbetsgivaren på din semester. Bestämmelserna om semester syftar till att alla medarbetare ska ha möjlighet till återhämtning och vila utan att behöva ha arbetet i fokus.

Se även frågor om semester i vår FAQ om pandemin.