Ny ordförande i Akademikeralliansen

Vi gratulerar Sveriges Arbetsterapeuters första vice ordförande, Kristina Hultman, som idag valts till ordförande i Akademikeralliansen!

Kristina Hultman har det senaste året varit vice ordförande i Akademikeralliansen. Nu tar hon alltså över ordförandeklubban i organisationen och vi önskar lycka till!

   - Det känns hedrande och roligt att ha fått förtroendet att som ordförande leda Akademikeralliansen under det närmaste året, säger Kristina Hultman.

Akademikeralliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund och företräder cirka 65 000 medlemmar. Akademikeralliansen tecknar kollektivavtal om till exempel löner, allmänna villkor, semester, sjukersättning, föräldraledighet och pension.

Här kan du läsa mer om Akademikeralliansens organisation!