"Vi behöver en universellt utformad hälso- och sjukvård"

I går överlämnade tillgänglighetsdelegationen sitt första betänkande till regeringen. Det innehåller många viktiga förslag för en ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården men saknar nästan helt ett resonemang kring hur vi kan inkludera även fysisk, kognitiv och kommunikativ tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv.

– Vi kan inte bara prata tillgänglighet ur perspektivet kortare vårdköer och ökad digitalisering. Funktionshinderperspektivet behöver också beaktas – det får inte tappas bort när vi pratar tillgänglighet. Särskilt nu i övergången till den nära vården. Vi behöver en universellt utformad hälso- och sjukvård, säger förbundsordförande Ida Kåhlin.

Läs gärna Ida Kåhlins och Åsa Strahlemos debattartikel i ämnet, som publicerades i Dagens Medicin i början av maj.