Välkommen återhämtningsbonus för vård- och omsorgspersonal

Kvinna vilar på brygga
Kommuner och regioner kan söka medel för att förbättra arbetsmiljön för vård- och omsorgspersonal. Foto: Frugan/Mostphotos

Regeringen har beslutat om en återhämtningsbonus i vård och äldreomsorg. Kommuner och regioner kan från och med den 1 juni ansöka om medel för insatser som främjar ett hållbart arbetsliv.

Sveriges Arbetsterapeuters förbundsordförande Ida Kåhlin välkomnar satsningen.

– Förbundets arbetsmiljöundersökningar från 2018 och 2019 visar stora brister i arbetsterapeuters arbetsmiljö och situationen har blivit än mer ansträngd under pandemin. Vi vet att sjukskrivningstalen är höga och vi vet att många arbetsterapeuter, som i sitt arbete lyfter vikten av återhämtning, själva är i behov av vila. Positivt att regeringen på det här sättet tar ansvar för vård- och omsorgspersonal – arbetssituationen måste bli bättre.

Med hjälp av en återhämtningsbonus är det tänkt att kommuner och regioner ska kunna förbättra arbetssituationen för anställda inom hälso- och sjukvård och omsorg. Medlen ska enligt förordningen finansiera projekt som syftar till förbättrad arbetsmiljö eller utveckla befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller.

Socialstyrelsen får i uppdrag att administrera satsningen. Det blir inga riktade utdelningar utan kommuner och regioner ska ansöka om medel. Även privata vård- och omsorgsgivare kan ta del av bidraget.

För satsningen, som finns med i budgetpropositionen, avsätts 300 miljoner kronor under 2021. För 2022 och framåt beräknas totalt en miljard kronor avsättas till satsningen.

Läs regeringens förslag