Sveriges Arbetsterapeuters stipendiater 2020

Det blev Hilda och Helena som fick ta emot 2020 års stipendier från Sveriges Arbetsterapeuter. Stort grattis till dem!

Hilda Öhlén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, för projektet ”Arbetsterapeutisk bedömning av aktivitetsmönster och aktivitetsbalans för patienter med aktivitetsnedsättning – en systematisk översikt”. 22 200 kronor.

Helena Millkvist, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, för projektet ”Upplever patienter med obstetrisk plexusskada förändrad förmåga att utöka aktiviteter efter operation och rehabilitering och kan ett förändrat rörelsemönster ses?” 59 800 kronor.

Endast medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter kan söka medel ur förbundets stipendiefond. Nya stipendier utlyses under våren/sommaren 2021.

Titta på filmen med stipendiaterna!

Läs mer om förbundets stipendiefond.