Utredning om företagshälsovård och samma arbetsmiljöskydd för kvinnor och män

Som en del i arbetsmiljöstrategin för 2021–2025 har regeringen beslutat om en arbetsmiljöutredning som bland annat ska titta på om sanktionsavgifter bör kunna tas ut för överträdelser inom organisatorisk och social arbetsmiljö och utreda hur företagshälsovårdens roll kan stärkas och utvecklas.

Regeringen vill se över vissa delar av arbetsmiljölagen för att arbetsmiljöreglerna ska ge samma skydd för kvinnor och män och oavsett yrke, bransch eller sektor. Utredaren får i uppdrag att se över om Arbetsmiljöverket bör kunna ta ut sanktionsavgifter för överträdelser av föreskrifter som till exempel riktar sig mot organisatorisk och social arbetsmiljö.

- Det här är jättebra, säger Raul Holmgren, arbetsmiljöansvarig på Sveriges Arbetsterapeuter. Det här blir ett lyft för alla fackliga företrädare som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det blir också ett lyft för våra medlemmar.

Arbetsterapeuter behövs
Företagshälsovården används i låg utsträckning i det förebyggande arbetsmiljöarbetet i dag. Utredaren får därför även i uppdrag att föreslå hur lagen kan förtydligas så att företagshälsovården i högre utsträckning används i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

- Det här öppnar upp för att använda arbetsterapeuters kompetens mer effektivt i företagshälsovården, förklarar förbundsordförande Ida Kåhlin. Mycket bra!

Uppdraget ska redovisas senast den 17 juni 2022.

Läs mer om uppdraget här.