Utmärkelsen "Årets brobyggare" i hälso- och sjukvården

Utmärkelsen "Årets brobyggare" i hälso- och sjukvården, som är ett initiativ från Dagens Medicin tillsammans med bland andra Sveriges Arbetsterapeuter, syftar till att uppmärksamma vikten av gott samarbete till nytta för individen. I år gick utmärkelsen till Föreningen tidigt föräldrastöd i Göteborg.

Föreningen arbetar bland annat med 35 doulor med olika språk, som stöttar ungefär 230 kvinnor om året vid förlossningen. De ordnar också förlossningsförberedande kurser på kvinnornas modersmål, liksom kurser i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på olika språk.

- Det är kul att utmärkelsen i år fick detta fokus, säger Karolina Behrnsten, Sveriges Arbetsterapeuters vice ordförande, som suttit med i juryn som representant för landets arbetsterapeuter.

Hedersomnämnandet gick till Munvårdsgruppen vid Danderyds sjukhus.

Här presenterar Dagens Medicin årets vinnare.