Uppdrag för att undvika smittspridning på arbetsplatser

Regeringen har beslutat att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten skyndsamt ta fram en vägledning till arbetsmiljöarbetet under pandemin och för att förhindra smitta av covid-19 på arbetsplatser.

Smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt under hösten och läget i Sverige är nu mycket allvarligt. I den allvarliga situationen som Sverige befinner sig i är det viktigt att alla tar sitt ansvar för att förhindra smittspridningen. Arbetsgivare ska möjliggöra för sina anställda att arbeta hemifrån. Men samtidigt är det många som inte kan jobba hemifrån. Regeringen anser att det behövs ytterligare stöd till arbetsgivare i arbetet med att minska smittspridningen av covid-19 på arbetsplatser.

Regeringen ger därför Arbetsmiljöverket i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten skyndsamt ta fram en vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter och hur de förhåller sig till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta av covid-19.

Läs mer om uppdraget på vår samlingssida om pandemin.