Uppdaterat krislägesavtal från 1 juli

Ersättningarna och tiden för återhämtning höjs i det uppdaterade krislägesavtalet, som Akademikeralliansen tillsammans med andra fackförbund i kommun- och regionsektorn kommit överens om med SKR och Sobona.

Det gamla krislägesavtalet, som kom till efter skogsbränderna 2018, var anpassat efter korta, intensiva kriser. I det uppdaterade avtalet har man bland annat kommit överens om att begränsa längden en arbetstagare kan gå på avtalet till max åtta veckor.

– De flesta av Akademikeralliansens medlemmar har inte gått på krislägesavtalet under pandemin, men både fysioterapeuter och arbetsterapeuter har jobbat nära eller i iva-verksamheter. Därför var det speciellt viktigt för oss att säkerställa vila och tid för återhämtning i avtalet, säger Kristina Hultman, ordförande i Akademikeralliansen och Sveriges Arbetsterapeuters förste vice ordförande.

Efter en åtta veckors anvisning inträder tolv veckors karenstid. En förlängning efter åtta veckor kan endast ske ”om det är absolut nödvändigt” att anvisa just den enskilda medarbetaren. Förlängningen får vara högst två veckor i taget.

Krisersättningen höjs från 120 till 130 procent utöver grundlönen. Uttag av särskild nödfallsövertid höjs från 150 till 180 procent. Tiden för återhämtning efter sista arbetspasset på krislägesavtalet utökas från 24 timmar till 36 timmar. Liksom tidigare gäller en maxarbetstid per vecka på högst 48 timmar under en fyraveckorsperiod.

Under pandemin har krislägesavtalet varit aktiverat i tio regioner, och är just nu aktiverat i Stockholm, Jönköpings län och Norrbotten.

Krislägesavtal 2021.