Två nya exempel till etiska koden

"Etisk kod för arbetsterapeuter" är ett av förbundets viktigaste dokument. Den etiska koden ger vägledning genom att ange skyldigheter som arbetsterapeuten har att förhålla sig till i professionsutövningen. Nu har förbundets etiska råd tagit fram två helt nya och väldigt aktuella exempel med anknytning till den etiska koden.

Det ena exemplet handlar om handlar etik och sociala medier där arbetsterapeuten gör inlägg på Facebook om arbetsplatsen respektive en patient. Det andra beskriver ett dilemma kring en videokonferens inför utskrivning av patient från slutenvård. 

Ta del av de nya fallen i exempelsamlingen (scrolla ned en bit på sidan)