Till våra medlemmar anställda på Arbetsförmedlingen

Viktig information för dig som är, eller varit, anställd av Arbetsförmedlingen! Arbetsgivaren har missat att betala ut rätt semestertillägg från juni 2016 till och med januari 2021.

För att kunna komma tillrätta med detta, så du får den ersättning du är berättigad till, behöver du som berörd medlem intyga ditt medlemskap i förbundet under den här tiden.

Maila medlemsservice på medlemsregister@arbetsterapeuterna.se, så får du ett intyg sänt till dig. Detta intyg behöver inte signeras.  Du behöver lämna in uppgifterna till din arbetsgivare innan 31 mars 2021, efter det är det inte längre möjligt att begära ut de pengarna, som du eventuellt inte fått utbetalt.

I de fall du blivit anställd på Arbetsförmedlingen eller blivit medlem i förbundet Sveriges Arbetsterapeuter från den 1 februari 2020 eller senare gäller följande; du ska då skicka ett intyg till Statens Servicecenter. Då behövs ett undertecknat intyg. För att få detta kontaktar du medlemsregister@arbetsterapeuterna.se.

Har du redan gjort ovanstående, och fått rätt ersättning, kan du bortse från den här informationen.

Du som inte arbetar kvar på Arbetsförmedlingen ska vända dig till Arbetsförmedlingen med ditt anspråk. Det vill säga intyget ska skickas dit.