Till minne av Ulla Kroksmark

Förbundsordförande Ida Kåhlins ord till minne av Ulla Kroksmark:

Det är med stor sorg jag tagit emot beskedet att Ulla Kroksmark avlidit efter en tids sjukdom i en ålder av 78 år. Ulla var under många år verksam som lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och vid Lunds universitet. Under många år arbetade Ulla som arbetsterapeut med barn och unga med olika funktionsnedsättningar och under senare år specifikt med barn, unga och unga vuxna med synnedsättning. Under 1990-talet var Ulla Sveriges delegat i WFOT och fick därigenom många internationella kontakter inom arbetsterapin. Ulla var en pionjär när det gäller att synliggöra arbetsterapins roll och bidrag i hälsofrämjande insatser, något som inte minst syntes i hennes engagerade redaktörskap för boken Hälsa och aktivitet i vardagen: ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv som förbundet gav ut i en omarbetad version så sent som 2018. Ulla har haft en aktiv och betydande roll i arbetsterapins utveckling i Sverige och internationellt. Vi är många som kommer sakna Ullas brinnande engagemang för aktivitet, hälsa och arbetsterapi. Mina tankar går till Ullas döttrar Emma och Sofia samt övrig familj, släkt och vänner.

Ida Kåhlin, förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter