Sveriges Arbetsterapeuter välkomnar regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025

Igår, den 11 februari, presenterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025 – En god arbetsmiljö för framtiden. Strategin ska ses som regeringens långsiktiga politiska inriktning för arbetsmiljö, med fokus på ett arbetsliv som erbjuder varje arbetstagare trygghet, utveckling och god hälsa.

- Att driva nolltolerans mot ett ohälsosamt arbetsliv är en av Sveriges Arbetsterapeuters huvudstrategier. Förbundet har återkommande under de senaste åren i olika sammanhang lyft de brister vi ser gällande arbetsterapeuters arbetsmiljö, inte minst mot bakgrund av den omfattande arbetsmiljöundersökning som vi genomförde i samarbete med Lunds universitet under 2018 och 2019. Vi välkomnar därför varmt den arbetsmiljöstrategi som regeringen idag har presenterat och ser fram mot att få fortsätta bidra i det viktiga arbete som krävs för att den ska bli verklighet, säger förbundsordförande Ida Kåhlin.

Sveriges Arbetsterapeuter är nöjda med den riktning som strategin pekar ut. Många av de områden som regeringens strategi lyfter ligger i linje med Sveriges Arbetsterapeuters ställningstagande om ett hållbart arbetsliv och frågor som förbundet dagligen jobbar med.

Förutom de olika delområden som är beslutade kommer det också att startas ett så kallat arbetsmiljöforum på arbetsmarknadsdepartementet. Det innebär att det under 2021-2025 kommer att ges möjligheter för arbetsmarknadens parter att ha en påverkan och samarbete tillsammans med Eva Nordmark, ansvarig minister, omkring vilka områden eller riktning arbetet bör fortskrida.

Strategin innehåller fyra olika områden:
Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv.
Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande.
Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet.
En arbetsmarknad utan brott och fusk – en bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel.

Läs mer på regeringens hemsida om strategin.

Se även Sveriges Arbetsterapeuters ställningstagande: Sveriges arbetsterapeuters arbetsmiljö, aktivitetsbalans och subjektiva hälsa.