Sverige arrangerar International Forum on Quality and Safety in Healthcare 2022

Save the date! Nästa år, den 30 mars–1 april 2022, äger den internationellt erkända konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Sverige och Göteborg. Sveriges Arbetsterapeuter är med i konferensens referensgrupp. Från och med i dag den 22 juni är du välkommen att skicka in förslag på ämnen till konferensens innehåll.

Konferensen, som arrangeras årligen och förläggs till i olika länder, är en mötesplats för forskare, experter, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare, med det gemensamma målet att utveckla och förbättra vård och omsorg. Temat för 2022 års konferens är Together we create tomorrow today och innehållet fokuserar på morgondagens hälsoutmaningar.

SKR är konferensens svenska partner och lokal arrangör tillsammans med Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län och Region Kronoberg.

Vill du medverka?

Från och med i dag, den 22 juni och fram till den 25 augusti 2021 är det Call for speakers. Du är välkommen att skicka in förslag på ämnen till konferensens innehåll, eller anmäla att du själv vill föreläsa. I augusti–november 2021 är det Call for posters, om du hellre vill presentera ditt bidrag på en poster/affisch.

Övriga viktiga hållpunkter

I september 2021 tas det beslut huruvida konferensen kommer äga rum fysiskt eller digitalt, eller om det blir en kombination av båda. Då öppnar även anmälan för deltagare. 

Läs mer på SKR:s webbplats och håll dig uppdaterad i våra kanaler under hösten.